New

MINI

1,999.00 RSD /mesečno

Cena je bez PDV-a
(za firme koje imaju najviše 5 zaposlenih)
Ovaj paket ne može biti u sistemu MultiKlijent (rad sa više poslodavaca)

Kategorija:
Podeli:
MODUL FUNKCIONALNOST PAKET
POSLODAVAC Uvoz podataka i izvoz podataka o zaposlenima Starter

Standard

Premium

Integracija sa BiznisSoft, Akord i Minimax Starter

Standard

Premium

Dodavanje organizacionih delova, smena, lokacija, dokumenata poslodavca Mini

Starter

Standard

Premium

Pregled i izmena šablona dokumenata Starter

Standard

Premium

Email obaveštenja o isteku ugovora o radu Mini

Starter

Standard

Premium

Email obaveštenja o isteku odsustva Mini

Starter

Standard

Premium

Email obaveštenja o isteku knjižice/dozvole Standard

Premium

SISTEMATIZACIJA Dodavanje, izmena i brisanje radnih mesta sa integrisanim šifrarnicima Mini

Starter

Standard

Premium

Pregled i izvoz u Excel radnih mesta Mini

Starter

Standard

Premium

KANDIDATI Unos i pregled podataka o kandidatima + mogućnost dodavanja fajlova (CV) Standard

Premium

Pregled i izvoz u Excel informacija o kandidatima Standard

Premium

ZAPOSLENI Dodavanje zaposlenih Mini

Starter

Standard

Premium

Izrada Ugovora o radu, Ugovora o PP poslovima, Ugovora o dopunskom radu, Aneksa, Dokumenata za prestanak radnog odnosa, Rešenja za odsustva

 

Mini

Starter

Standard

Premium

Kolektivno produženje

 

Starter

Standard

Premium

Kolektivni odmor

 

Standard

Premium

Kreiranje mini izveštaja putem filtera i izvoz u excel

 

Mini

Starter

Standard

Premium

Vođenje evidencija o Treninzima i obukama + izrada dokumenta Standard

Premium

Vođenje evidencija o Zaduženjima (moblini telefon, radna oprema, laptop) + izrada dokumenta zaduženje/razaduženje Standard

Premium

Vođenje evidencija o Dozvolama, knjižicama i pregledima Standard

Premium

Vođenje evidencija o Kaznama i nagradama Standard

Premium

Vođenje evidencija o Prekovremenom radu + izrada dokumenta Standard

Premium

EVIDENCIJA RADA Prijava za rad i Raspored rada za pojedinačnu prijavu Standard

Premium

Masovna prijava (izrada karneta za jedan ili veći broj dana za više zaposlenih) Standard

Premium

Mesečni karnet Standard

Premium

Dnevni karnet Standard

Premium

Rekapitulacija Standard

Premium

Rekapitulacija zaposlenog po mesecima Standard

Premium

Plan rada Premium
Preraspodela radnog vremena Premium
IZVEŠTAJI Zaposleni – pregled (pregled i filtriranje svih zaposlenih) Mini

Starter

Standard

Premium

Zaposleni – godišnji odmori (pregled iskorišćenih godišnjih odmora) Mini

Starter

Standard

Premium

Zaposleni – istek ugovora (pregled zaposlenih kojima ističe ugovor o radu) Mini

Starter

Standard

Premium

Zaposleni – odsustva (pregled zaposlenih koji su u zadataom periodu bili na odsustvu bilo koje vrste) Starter

Standard

Premium

Zaposleni – promene u radnom odnosu (pregled promena zasnivanje/produžetak/prestanak u zadatom periodu) Starter

Standard

Premium

Zaposleni – neiskorišćeni godišnji odmor (šteta) Starter

Standard

Premium

Zaposleni – zarada Starter

Standard

Premium

Zaposleni – zaduženja Standard

Premium

Zaposleni – treninzi i obuke Standard

Premium

Zaposleni – dozvole, knjižice i pregledi Standard

Premium

Zaposleni – kazne i nagrade Standard

Premium

Prijava za rad – pregled Premium
Prijava za rad – prijavljeni bez rasporeda Premium
Raspored rada – kašnjenje sa odjavom Premium
Raspored rada – kašnjenje sa prijavom Premium
Raspored rada – Dnevnik rada Premium