Paketi za knjigovođe

Paketi za knjigovođe

112
Agencije
Broj naših klijenata - knjigovođe
1714
Klijenti
Broj klijenata koje vode knjigovođe preko aplikacije
12245
Zaposleni
Broj zaposlenih koje administriraju klijenti - knjigovođe

Naši klijenti…

FUNKCIONALNOST K15 K30 K60
3,499.00 rsd/mesec 6,999.00 rsd/mesec 13,999.00 rsd/mesec
MODUL - POSLODAVAC
Uvoz podataka i izvoz podataka o zaposlenima
Integracija sa BiznisSoft, Akord i Minimax
Dodavanje organizacionih delova, smena, lokacija, dokumenata poslodavca
Pregled i izmena šablona dokumenata
Email obaveštenja o isteku ugovora o radu
Email obaveštenja o isteku odsustva
Email obaveštenja o isteku knjižice/dozvole
MODUL - SISTEMATIZACIJA
Dodavanje, izmena i brisanje radnih mesta sa integrisanim šifrarnicima
Pregled i izvoz u Excel radnih mesta
MODUL - KANDIDATI
Unos i pregled podataka o kandidatima + mogućnost dodavanja fajlova (CV) X X X
Pregled i izvoz u Excel informacija o kandidatima X X X
MODUL - ZAPOSLENI
Dodavanje zaposlenih
Izrada Ugovora o radu, Ugovora o PP poslovima,
Ugovora o dopunskom radu, Aneksa, Dokumenata za prestanak radnog odnosa,
Rešenja za odsustva
Kolektivno produženje X X X
Kolektivni odmor X X X
Kreiranje mini izveštaja putem filtera i izvoz u excel
Vođenje evidencija o Treninzima i obukama + izrada dokumenta X X X
Vođenje evidencija o Zaduženjima (moblini telefon, radna oprema, laptop)
+ izrada dokumenta zaduženje/razaduženje
X X X
Vođenje evidencija o Dozvolama, knjižicama i pregledima X X X
Vođenje evidencija o Kaznama i nagradama X X X
Vođenje evidencija o Prekovremenom radu + izrada dokumenta X X X
MODUL - EVIDENCIJA RADA
Prijava za rad i Raspored rada za pojedinačnu prijavu X X X
Masovna prijava (izrada karneta za jedan ili veći broj dana za više zaposlenih) X X X
Mesečni karnet X X X
Dnevni karnet X X X
Rekapitulacija X X X
Rekapitulacija zaposlenog po mesecima X X X
Plan rada X X X
Preraspodela radnog vremena X X X
MODUL - IZVEŠTAJI
Zaposleni – pregled (pregled i filtriranje svih zaposlenih)
Zaposleni – godišnji odmori (pregled iskorišćenih godišnjih odmora)
Zaposleni – istek ugovora (pregled zaposlenih kojima ističe ugovor o radu)
Zaposleni – odsustva (pregled zaposlenih koji su u zadataom periodu bili na odsustvu bilo koje vrste)
Zaposleni – promene u radnom odnosu (pregled promena zasnivanje/produžetak/prestanak u zadatom periodu)
Zaposleni – neiskorišćeni godišnji odmor (šteta) X X X
Zaposleni – zarada X X X
Zaposleni – zaduženja X X X
Zaposleni – treninzi i obuke X X X
Zaposleni – dozvole, knjižice i pregledi X X X
Zaposleni – kazne i nagrade X X X
Prijava za rad – pregled X X X
Prijava za rad – prijavljeni bez rasporeda X X X
Raspored rada – kašnjenje sa odjavom X X X
Raspored rada – kašnjenje sa prijavom X X X
Raspored rada – Dnevnik rada X X X