Paketi za firme

Paketi za firme

139
Firme
Broj naših klijenata - firme
10639
Zaposleni
Broj zaposlenih koje administriraju klijenti - firme

Naši klijenti…

FUNKCIONALNOST MINI STARTER STANDARD PREMIUM
1,999.00 rsd/mesec 3,999.00 rsd/mesec 4,999.00 rsd/mesec 9,999.00 rsd/mesec
MODUL - POSLODAVAC
Uvoz podataka i izvoz podataka o zaposlenima X
Integracija sa BiznisSoft, Akord i Minimax X
Dodavanje organizacionih delova, smena, lokacija, dokumenata poslodavca
Pregled i izmena šablona dokumenata X
Email obaveštenja o isteku ugovora o radu
Email obaveštenja o isteku odsustva
Email obaveštenja o isteku knjižice/dozvole X X
MODUL - SISTEMATIZACIJA
Dodavanje, izmena i brisanje radnih mesta sa integrisanim šifrarnicima
Pregled i izvoz u Excel radnih mesta
MODUL - KANDIDATI
Unos i pregled podataka o kandidatima + mogućnost dodavanja fajlova (CV) X X
Pregled i izvoz u Excel informacija o kandidatima X X
MODUL - ZAPOSLENI
Dodavanje zaposlenih
Izrada Ugovora o radu, Ugovora o PP poslovima,
Ugovora o dopunskom radu, Aneksa, Dokumenata za prestanak radnog odnosa,
Rešenja za odsustva
Kolektivno produženje
Kolektivni odmor X X
Kreiranje mini izveštaja putem filtera i izvoz u excel
Vođenje evidencija o Treninzima i obukama + izrada dokumenta X X
Vođenje evidencija o Zaduženjima (moblini telefon, radna oprema, laptop)
+ izrada dokumenta zaduženje/razaduženje
X X
Vođenje evidencija o Dozvolama, knjižicama i pregledima X X
Vođenje evidencija o Kaznama i nagradama X X
Vođenje evidencija o Prekovremenom radu + izrada dokumenta X X
MODUL - EVIDENCIJA RADA
Prijava za rad i Raspored rada za pojedinačnu prijavu X X
Masovna prijava (izrada karneta za jedan ili veći broj dana za više zaposlenih) X X
Mesečni karnet X X
Dnevni karnet X X
Rekapitulacija X X
Rekapitulacija zaposlenog po mesecima X X
Plan rada X X X
MODUL - IZVEŠTAJI
Zaposleni – pregled (pregled i filtriranje svih zaposlenih)
Zaposleni – godišnji odmori (pregled iskorišćenih godišnjih odmora)
Zaposleni – istek ugovora (pregled zaposlenih kojima ističe ugovor o radu)
Zaposleni – odsustva (pregled zaposlenih koji su u zadataom periodu bili na odsustvu bilo koje vrste) X
Zaposleni – promene u radnom odnosu (pregled promena zasnivanje/produžetak/prestanak u zadatom periodu) X
Zaposleni – neiskorišćeni godišnji odmor (šteta) X
Zaposleni – zarada X
Zaposleni – zaduženja X X
Zaposleni – treninzi i obuke X X
Zaposleni – dozvole, knjižice i pregledi X X
Zaposleni – kazne i nagrade X X
Prijava za rad – pregled X X X
Prijava za rad – prijavljeni bez rasporeda X X X
Raspored rada – kašnjenje sa odjavom X X X
Raspored rada – kašnjenje sa prijavom X X X
Raspored rada – Dnevnik rada X X X