Paketi za firme

Paketi za firme

139
Firme
Broj naših klijenata - firme
10639
Zaposleni
Broj zaposlenih koje administriraju klijenti - firme

Naši klijenti…

PREGLED FUNKCIONALNOSTI

Mini

Starter

Standard

Premium

MODUL - POSLODAVAC

✅

✅

✅

✅

Uvoz podataka i izvoz podataka o zaposlenima

❌

✅

✅

✅

Integracija sa BiznisSoft, Akord i Minimax

❌

✅

✅

✅

Dodavanje organizacionih delova, smena, lokacija, dokumenata poslodavca

✅

✅

✅

✅

Pregled i izmena šablona dokumenata

❌

✅

✅

✅

Email obaveštenja o isteku ugovora o radu

✅

✅

✅

✅

Email obaveštenja o isteku odsustva

✅

✅

✅

✅

Email obaveštenja o isteku knjižice/dozvole

❌

❌

✅

✅

MODUL - SISTEMATIZACIJA

✅

✅

✅

✅

Dodavanje, izmena i brisanje radnih mesta sa integrisanim šifrarnicima

✅

✅

✅

✅

Pregled i izvoz u Excel radnih mesta

✅

✅

✅

✅

MODUL - KANDIDATI

❌

❌

✅

✅

Unos i pregled podataka o kandidatima + mogućnost dodavanja fajlova (CV)

❌

❌

✅

✅

Pregled i izvoz u Excel informacija o kandidatima

❌

❌

✅

✅

MODUL - ZAPOSLENI

✅

✅

✅

✅

Dodavanje zaposlenih

✅

✅

✅

✅

Izrada Ugovora o radu, Ugovora o PP poslovima,
Ugovora o dopunskom radu, Aneksa, Dokumenata za prestanak radnog odnosa,
Rešenja za odsustva

✅

✅

✅

✅

Kolektivno produženje

❌

✅

✅

✅

Kolektivni odmor

❌

❌

✅

✅

Kreiranje mini izveštaja putem filtera i izvoz u excel

✅

✅

✅

✅

Vođenje evidencija o Treninzima i obukama + izrada dokumenta

❌

❌

✅

✅

Vođenje evidencija o Zaduženjima (moblini telefon, radna oprema, laptop)
+ izrada dokumenta zaduženje/razaduženje

❌

❌

✅

✅

Vođenje evidencija o Dozvolama, knjižicama i pregledima

❌

❌

✅

✅

Vođenje evidencija o Kaznama i nagradama

❌

❌

✅

✅

Vođenje evidencija o Prekovremenom radu + izrada dokumenta

❌

❌

✅

✅

Vođenje evidencijama o troškovima (npr. odlazak i dolazak sa rada...) + izrada dokumenata

❌

❌

✅

✅

MODUL - EVIDENCIJA RADA

❌

❌

✅

✅

Prijava za rad i Raspored rada za pojedinačnu prijavu

❌

❌

✅

✅

Masovna prijava (izrada karneta za jedan ili veći broj dana za više zaposlenih)

❌

❌

✅

✅

Mesečni karnet

❌

❌

✅

✅

Dnevni karnet

❌

❌

✅

✅

Rekapitulacija

❌

❌

✅

✅

Rekapitulacija zaposlenog po mesecima

❌

❌

✅

✅

Plan rada

❌

❌

❌

✅

MODUL - IZVEŠTAJI

✅

✅

✅

✅

Zaposleni – pregled (pregled i filtriranje svih zaposlenih)

✅

✅

✅

✅

Zaposleni – godišnji odmori (pregled iskorišćenih godišnjih odmora)

✅

✅

✅

✅

Zaposleni – istek ugovora (pregled zaposlenih kojima ističe ugovor o radu)

✅

✅

✅

✅

Zaposleni – odsustva (pregled zaposlenih koji su u zadataom periodu bili na odsustvu bilo koje vrste)

❌

✅

✅

✅

Zaposleni – promene u radnom odnosu (pregled promena zasnivanje/produžetak/prestanak u zadatom periodu)

❌

✅

✅

✅

Zaposleni – neiskorišćeni godišnji odmor (šteta)

❌

✅

✅

✅

Zaposleni – zarada

❌

✅

✅

✅

Zaposleni – zaduženja

❌

❌

✅

✅

Zaposleni – treninzi i obuke

❌

❌

✅

✅

Zaposleni – dozvole, knjižice i pregledi

❌

❌

✅

✅

Zaposleni - troškovi

❌

❌

✅

✅

Zaposleni – kazne i nagrade

❌

❌

❌

✅

Prijava za rad – pregled

❌

❌

❌

✅

Prijava za rad – prijavljeni bez rasporeda

❌

❌

❌

✅

Raspored rada – kašnjenje sa odjavom

❌

❌

❌

✅

Raspored rada – kašnjenje sa prijavom

❌

❌

❌

✅

Raspored rada – Dnevnik rada

❌

❌

❌

✅