Početna

Jedinstveno rešenje za kadrovsku administraciju

Kadrovska.rs je web platforma koja predstavlja spoj pravnika i IT stručnjaka koji su napravili jedinstveni alat za automatsku izradu i skladištenje kadrovskih dokumenata.

Naš cilj je da olakšamo i ubrzamo rad kadrovske službe i omogućimo poslodavcima zakonito poslovanje.

Kome je namenjena Kadrovska.rs?

aeroland-branding-box-image-02

Administracija

Problem: Spora izrada dokumenata i greške prilikom izrade
Rešenje: Automatska izrada dokumenata
Problem: Gde su mi dokumenta za zaposlenog?
Rešenje: Modul Dokumenta, sva dokumenta zaposlenog na jednom mestu
aeroland-branding-box-image-02

Menadžment

Problem: Planiranje rada zaposlenih
Rešenje: Dnevni i mesečni karnet
Problem: Ko je na bolovanju?
Rešenje: Modul Odsustva
Problem: Ko je na godišnjem odmoru?
Rešenje: Izveštaj o tome ko je na odsustvu
aeroland-branding-box-image-02

Finansije

Problem: Kasne nam satnice da bismo obračunali zaradu!
Rešenje: Automatska rekapitulacija sati (noćni rad, prekovremeni rad...). Kadrovska.rs ima sopstveni kadrovski sat koji je programiran prema Zakonu o radu. Potrebno je da evidentirate rad zaposlenih, a aplikacija sama prepoznaje da li je to noćni, prekovremeni, rad na državni praznik i dr.
aeroland-branding-box-image-02

Croso

Problem: Šifrarnik kod prijavljivanja zaposlenih
Rešenje: Integrisani šifrarnici
Problem: Propuštanje produženja ugovora
Rešenje: Email obaveštenja o isteku ugovora
Problem: Propuštanje odjave zaposlenog
Rešenje: Email obaveštenja o isteku ugovora
aeroland-branding-box-image-02

RFZO

Problem: Neuredna dokumentacija kod prijave
Rešenje: Automatska izrada dokumenata
aeroland-branding-box-image-02

Inspekcija rada

Problem: Da li vodite evidencije o radu zaposlenih?
Rešenje: Modul Zaposleni
Problem: Da li vodite evidencije o radnom vremenu zaposlenih u okviru evidencija o zaradama?
Rešenje: Modul Karneti i Rekapitulacija

Prednosti korišćenja aplikacije

aeroland-branding-box-image-01

Jednostavna i brza izrada svih dokumenata

Prema modelima koje izrađuju naši pravnici, aplikacija na samo jedan klik izrađuje sva dokumenta - ugovore, anekse, rešenja, sporazume...
aeroland-branding-box-image-02

Sve evidencije na jednom mestu

Automatska izrada karneta i rekapitulacija (satnice) i vođenje evidencija o zaposlenima u skladu sa Zakonom o evidencijama u oblasti rada
aeroland-branding-box-image-03

Izveštavanje i obaveštavanje

Dobijate obaveštenje o isteku ugovora i odsustva na e-mail i jednostavno izrađujete potrebne izveštaje
Wave
0
Rezultati nakon 3 meseca korišćenja
– Dokumenta su tačna i usklađena sa zakonom
– Ugovori se produžavaju na vreme
– Tačni podaci o godišnjim odmorima
– Sigurnost prilikom inspekcijskih nadzora
– Kadrovska služba rasterećena administracije
0
Rezultati nakon 6 meseci korišćenja
– Olakšano planiranje rada i odsustva zaposlenih
– Tačan uvid u vreme rada zaposlenih
– Kadrovske službe imaju više vremena da se bave kadrovima
– Decentralizacija u vođenju karneta, bolja organizacija rada

Prijavi se na novosti iz sveta biznisa